Τα δεδομένα παρέχονται μέσω της ανοικτής υπηρεσίας δεδομένων για την εξάπλωση του COVID-19 στην Ελλάδα, Coronavirus Greece API, που αναπτύσσεται, επίσης, από ομάδα εθελοντών της Covid-19 Response Greece. Την επιστημονική αρτιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων επιμελείται το MSc «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική...

Η πλατφόρμα OpenDataRef αποτελεί ένα εργαλείο διερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων που σχετίζονται με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, COVID-19, στις δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκε από μέλη της εθελοντικής δράσης  Covid-19 Response Greece σε συνεργασία με το  MSc «Παγκόσμια Υγεία...