Η Πλατφόρμα OpenDataRef

Η Πλατφόρμα OpenDataRef

Η πλατφόρμα OpenDataRef αποτελεί ένα εργαλείο διερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων που σχετίζονται με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, COVID-19, στις δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Αναπτύχθηκε από μέλη της εθελοντικής δράσης  Covid-19 Response Greece σε συνεργασία με το  MSc «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα δεδομένα συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές (βλέπε “Πηγές Δεδομένων”) σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.