Κρούσματα COVID19 στις δομές φιλοξενίας

Τελευταία ενημέρωση συνόλων COVID19 στις δομές:

Δομές Συνολικά Covid19 Κρούσματα Συνολικά Covid19 Test (Όταν τα Covid19 Test=0, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)